Qui định cấp host miễn phí

Nội dung đăng tải không vi phạm luật pháp Chủ sở hữu tài khoản phải xác minh và xác nhận quyền sở hữu địa chỉ email. Một tài khoản chỉ được cấp 01 host miễn phí. Yêu cầu duyệt nhanh Không cấp host miễn phí cho các tên miền miễn phí như: .tk và tên miền Việt Nam: ... Đọc thêm »

1st Jan 2021