Gói host miễn phí 200MB kích hoạt ngay

Áp dụng đăng ký tự do, để người dùng có thể thử nghiệm cách tạo và dử dụng host miễn phí Dung lượng 200MB và băng thông 5GB  Thời gian gia hạn 1 tháng một lần.  Kích hoạt ngay khi đăng ký thành công mà không qua kiểm duyệt Host sẽ bị xóa nếu phát hiện vi phạm bất ... Đọc thêm »

27th Apr 2022
Gói host miễn phí 2000MB / 3 tháng

Chỉ áp dụng khi đăng ký bằng tên miền con (sub domain) sieure.cloud

  • Dung lượng 2GB và băng thông 40GB 
  • Thời gian gia hạn 3 tháng một lần. 

 

26th Apr 2022
Qui định cấp host miễn phí

Nội dung đăng tải không vi phạm luật pháp và tự chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật (nếu xảy ra vi phạm). Chủ sở hữu tài khoản phải xác minh và xác nhận quyền sở hữu địa chỉ email. Chủ sở hữu phải điền thông tin chính xác và nghiêm chỉnh, không gõ cẩu thả ... Đọc thêm »

1st Jan 2021