Áp dụng đăng ký tự do, để người dùng có thể thử nghiệm cách tạo và dử dụng host miễn phí

  • Dung lượng 200MB và băng thông 5GB 
  • Thời gian gia hạn 1 tháng một lần. 
  • Kích hoạt ngay khi đăng ký thành công mà không qua kiểm duyệt
  • Host sẽ bị xóa nếu phát hiện vi phạm bất kỳ mà không cần thông báo trước.


Wednesday, April 27, 2022

« Quay lại