News

Apr 27th Gói host miễn phí 200MB kích hoạt ngay

Áp dụng đăng ký tự do, để người dùng có thể thử nghiệm cách tạo và dử dụng host miễn phí Dung lượng 200MB và băng thông 5GB  Thời gian gia hạn 1 tháng một lần.  Kích hoạt ngay khi đăng ký thành công mà không qua kiểm duyệt Host sẽ bị xóa nếu phát hiện vi phạm bất ... Read More »

Apr 26th Gói host miễn phí 2000MB / 3 tháng

Chỉ áp dụng khi đăng ký bằng tên miền con (sub domain) sieure.cloud

  • Dung lượng 2GB và băng thông 40GB 
  • Thời gian gia hạn 3 tháng một lần.