News

Jan 1st Qui định cấp host miễn phí

Cập nhật 15/06/2022 - Gói host miễn phí 1000MB Sử dụng tên miền riêng Không cấp host miễn phí cho các tên miền miễn phí như: .tk và tên miền Việt Nam: .vn , .com.vn, ... Gia hạn hàng tháng - Gói host miễn phí 2000MB Chỉ áp dụng khi đăng ký bằng tên miền con (sub domain) ... Read More »